Dobrý deň.

Ďakujem všetkým Voličom za dosiahnuté výsledky na voľbách.

Zoltán Szabó – starosta

Čiastočné výsledky volieb:

  1.  Attila Lázók
  2.  Tibor Horsicza
  3.  Helena Kónyaová
  4.  Vojtech Fogas
  5.  Ladislav Csiba
  6.  Gizela Csiba
  7.  Štefan Vanko

Výzva :

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Padáň .

Podrobnejšie informácie  môžete získať na obecnom úrade a na stránke.