Zastupiteľstvo

Attila Lázok
attila.lazok@oupadan.sk

Tibor Horsicza
tibor.horsicza@oupadan.sk

Ladislav Kosár
ladislav.kosar@oupadan.sk

Eugen Andics
eugen.andics@oupadan.sk

Ladislav Csiba
ladislav.csiba@oupadan.sk

Tomáš Bögi
tomas.bogi.@oupadan.sk

Mgr. Andrea Viziová
andrea.vizi@oupadan.sk